เกษตรกรต้นเเบบที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง!!

เกษตรกรต้นเเบบที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง!! ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพราะเป็นโครงการที่เป็นปรัชญา ของระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ร.9 มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา จึงทำให้มีบุคคลที่ทดลองเเละประสบผลสำเร็จในการใช้ชีวิตที่พอเพียง ทำให้เป็นที่น่าเอาเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ชีวิตมีความสุข อยู่กับธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ เเละสามารถที่จะหาเงินมาจุนเจือภายในครอบครัวได้อีกด้วย เราไปดูกันว่าจะมีเกษตรกรต้นเเบบท่านไหนกันบ้าง ไปดูกันได้เลย

1. นายอุบล แสนสอาด

ที่อยู่ 74 หมู่ 4 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โทร 081-7854897

ปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพ มีการพัฒนาการผลิตมาเรื่อยๆ ประกอบกับเป็นคนใจกล้า กล้าลองผิดลองถูก ปลูกไปด้วยทดลองไปด้วย ศึกษาหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการผลิตมันสำปะหลังของตนเอง

กลเม็ดเคล็ดลับ

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต้องเริ่มจากท่อนพันธุ์ที่ดี อายุ 10-12 เดือน มีแปลงขยายท่อนพันธุ์แยกต่างหาก ต้องดูแลรักษาต้นมันสำปะหลังให้แข็งแรงเช่นเดียวกับร่างกายของคนเรา ศัตรูต่างๆ ก็ไม่สามารถทำลายหรือทำลายได้น้อย โดยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยน้ำที่ได้จากการผลิตผงชูรส (360 ลิตร/ไร่ ราคา 300 บาท) ปุ๋ยคอก (650 กก./ไร่ ราคา 650 บาท) และขี้เถ้าแกลบ (8 ตัน/ไร่ ราคา 856 บาท) ใน 3 เดือนแรกกำจัดวัชพืชให้หมด หมั่นตรวจแปลงถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะแก้ไขได้ทันท่วงที หลังจากเก็บเกี่ยวมันออกจากแปลงแล้ว ทิ้งเหง้า กิ่ง คืนในแปลงและไถกลบเพิ่มอินทรียวัตถุในดินไปในตัวด้วย การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่อายุ 18 เดือนขึ้นไป ผลผลิตอยู่ระหว่าง 8-12 ตัน/ไร่

การทำท่อนพันธุ์สะอาด

  • ปลูกมันสำปะหลังในเดือนเมษายน 2552 และตัดท่อนพันธุ์ในเดือนเมษายน 2553 การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งตลอดฤดูประมาณ 3-4 ครั้ง โดยใช้สารเคมี ไทอะมีโทแซม 25%WG ผสมไวท์ออยล์ 67%EC ในอัตรา 2 กรัม และ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พ่นสารกำจัดเพลี้ยแป้งก่อนการตัดท่อนพันธุ์ นำท่อนพันธุ์มาตั้งกองที่บ้านและพ่นสารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้งอีกครั้ง ได้ผลผลิตท่อนพันธุ์เฉลี่ยระหว่าง 3,500-4,400 ลำ/ไร่ ความยาวลำประมาณ 100-140 เซนติเมตร คุณภาพท่อนพันธุ์ดีปราศจากโรคแมลง
  • มีการกระจายท่อนพันธุ์ดีสะอาดไปยังเพื่อนบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อ.คลองลาน คลองขลุง โกสัมพี จ.กำแพงเพชร จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ และ อ.วังเจ้า จ.ตาก และท่อนพันธุ์ส่วนหนึ่งเก็บไว้ปลูกเอง
  • ปลูกมันสำปะหลังราวเดือนมีนาคม-พฤษภาคมโดยขึ้นอยู่กับฝน ใช้ท่อนพันธุ์อายุ 10-12 เดือน

2. วิลาศ กำเนิดโทน

เกษตรกรต้นเเบบที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง!!

เกษตรกรต้นแบบผู้น้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกร จ.ชุมพร จากเกษตรชาวบ้าน สู่เกษตรกรต้นแบบ นายวิลาศ กำเนิดโทน เกษตรกรชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จากเดิมเป็นเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่นมะพร้าวเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าวเพียงอย่างเดียว ถึงแม้จะหาปูหาปลาในลำคลองเป็นอาชีพเสริม แต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน หลังประสบปัญหาเรื่องดังกล่าวเรื่อยมา

จนกระทั่งเมื่อปี 2548 สำนักงานเกษตรอำเภอได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการนำเข้าอบรมที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคาบาน่า อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 3 ครั้ง เพื่อเรียนรู้ให้ชัดเจนเข้าใจว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ปฏิบัติอย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับ มีรายได้จากผลผลิตผักผลไม้ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และอื่นๆ รายได้แบ่งเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เฉลี่ย 40,000 – 50,000 บาทต่อเดือน และยังสามารถลดรายจ่ายด้านการบริโภค ลดรายจ่ายด้านปุ๋ย และสารเคมี จนนายวิลาศ กำเนิดโทน ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น และรางวัลบุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งได้แบ่งพื้นที่บริเวณบ้านเปิดเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับตำบล โดยนายวิลาศเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่แก่นักศึกษา แก่ส่วนราชการ และเกษตรกรทั่วไปด้วย

“หลังจากที่ได้นำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ปัจจุบันไม่มีความทุกข์ร้อนคือ เรามีข้าวกิน มีผักปลาที่เราผลิตเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหาเหลือเราก็เอามาขาย เกษตรทฤษฎีใหม่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชการที่ 9 ที่ทรงแนะให้เราได้ทำนี้เป็นสิ่งที่ดีและยั่งยืน เพราะว่าตั้งแต่ตนเองทำมาประสบผลสำเร็จพอกินพอใช้ตลอดไม่เดือดร้อนอะไรเลย พระองค์ท่านได้แนะนำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนทุกคน แต่การปฏิบัตินั้นเชื่อว่าทุกคนทำได้ และขอให้ทำอย่างตั้งใจผลออกมาจะทำให้เราได้อยู่สุขสบาย” นายวิลาศได้ถ่ายทอดความรู้สึกของความสำเร็จที่ได้รับจากเกษตรทฤษฎีใหม่

3. ศิลา ม่วงงาม

เป็นครูนักพัฒนา จากโรงเรียนบ้านหินโง่นสักง่า ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ที่เคยประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอันเป็นผลพวงมาจากป่าไม้ถูกทำลาย ได้รวมตัวกับคนในชุมชนดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำรัสในการฟื้นฟูดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับเมื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2556

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ในการจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ สู่การลงมือปฏิบัติ ได้เข้าไปจัดกิจกรรม “เปลี่ยนเขาหัวโล้น เป็นเขาหัวจุก” โดยร่วมทำเกษตรผสมผสานตามแนวขั้นบันไดในพื้นที่ด้านหลังของโรงเรียน พร้อมสร้างบ่อปลา และเล้าไก่ รวมทั้งการนำพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ไปใช้ในการดึงน้ำขึ้นสู่ที่สูง จนทำให้เกิดความร่วมมือในการขยายผลไปยังพื้นที่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง และด้วยการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชานี้ “ศิลา ม่วงงาม” ได้ส่งต่อให้กับคนในพื้นที่ จนทำให้สามารถลบคำสบประมาทจากสังคมภายนอกที่เคยเปรียบหมู่บ้านของตนว่ามีสภาพไม่ต่างจากทะเลทรายไปได้

ทิ้งท้าย

เเละทั้ง 3 บุคคลนี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง เเละลงมือปฏิบัติจริงๆ ทำให้ชีวิตของทั้ง 3 นั้นดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นเราวัยรุ่นบุคคลรุ่นใหม่ควรที่จะทำตามหรือสนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้หลักปรัชญาที่พ่อหลวงของเราได้จัดตั้งโครงการขึ้น รับรองได้ว่าบุคคลากรในประเทศไทยของเราจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีกเเน่นอน

มารู้จัก Payback Percentage ของสล็อตออนไลน์ บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก Payback Percentage ของสล็อตออนไลน์ว่าคืออะไร เราจะมาอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับ Payback Percentage ลงบนบทความนี้ให้คุณได้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายไม่มีอะไรซับซ้อนมากอย่างที่คุณคิด

บทความที่น่าสนใจ : 7 เกาะภูเก็ต ที่การีนตีเรื่องปะการังสวย